אקדמיה רפאל אספוזיטו

מדעי תנ״ך

כותרתשנהשפהסוג
An Israeli Subversive Biblical Novel: the Italian Version of Yochi Brandes’ Melakhim Gimel2016Englishמאמר באסופה
Hebraisms in English versions of the Bible2014Englishערך אנציקלופדיה
Translation of Hebrew in English Bible versions2013Englishערך אנציקלופדיה
Kinship terms as forms of address in Biblical Hebrew: Fictive and literal use2012Englishמאמר בכתב עת